Szanowna Pani/Szanowny Panie,

  Informujemy, iż następujące podmioty wspólnie będą administratorami podanych przez  Panią/Pana danych osobowych:

  • Trecom Spółka Akcyjna Sp. k. (Warszawa, Czyżewska 10),
  • Trecom Kraków Spółka akcyjna sp.k. (Warszawa, Czyżewska 10),
  • Trecom Kraków SA (Warszawa, Czyżewska 10),
  • Trecom SA (Warszawa, Czyżewska 10),
  • Trecom Enterprise Solutions Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
  • Trecom Poznań Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
  • Trecom Wrocław Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
  • Trecom Łódź Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
  • Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. (Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A),
  • Trecom Nord Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),
  • Trecom Kraków Sp. z o.o. (Warszawa, Czyżewska 10),

  zwane dalej łącznie Współadministratorami.

  W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono zakresy odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z RODO. Trecom Spółka Akcyjna Sp.k. odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego.

  Ponadto informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważniane przez Współadministratorów – będą to pracownicy i współpracownicy Współadministratorów, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki,
  • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Wspóladministratorów,
  • uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień,
  • inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty zamieszczenia niniejszej informacji.
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
  • W razie gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  • Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.(tzn. że systemy informatyczne Trecom nie będą automatycznie analizować moich danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie mojej osoby).

  W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:

  • Listownie:
   Trecom Spółka Akcyjna Sp. k.
   Czyżewska 10
   02-908 Warszawa
  • E-mailowo, na adres:
   rodo@trecom.pl
  • Telefonicznie:
   numer telefonu: 224887200

  Z poważaniem,

  Zespół Trecom

  Pobierz dokument RODO